PREKLADY - ANGLIČTINA 

Na počiatku bol anglický text

Potom sa objavila potreba jeho prekladu do slovenčiny. Kvôli úradom.  S okrúhlou pečiatkou so slovenským znakom. Poznávate túto situáciu? Hľadáte úradného prekladateľa pre jazykový pár angličtina – slovenčina? V Novom Meste nad Váhom?

Už hľadať nemusíte.

Práve ste našli prekladateľku s takmer tridsaťročnou praxou zapísanú v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.  

Keď bežný preklad nestačí 

Úradný preklad (inými slovami úradne overený preklad alebo súdny preklad) z angličtiny budete potrebovať, ak na Slovensku plánujete svadbu s cudzincom, pri vybavovaní zdravotného poistenia dieťaťa narodeného mimo územia Slovenskej republiky, pri podaní žiadosti o výmenu vodičského preukazu vydaného v Spojenom kráľovstve za slovenský vodičský preukaz a pod.

Úradný preklad rodného listu, sobášneho listu, vysvedčenia, potvrdenia, lekárskej správy, súdneho rozhodnutia a akejkoľvek inej listiny do anglického jazyka je potrebný v prípade, že ho od vás žiada konkrétny úrad alebo inštitúcia.



Odborný preklad

  • jazykový pár: angličtina – slovenčina, angličtina – čeština
  • rôzne odbory ľudskej činnosti
  • grafická úprava na úrovni
  • významová presnosť
  • termín dodania aj na hranici ľudských možností

Kontakt

Poštová adresa:

Ing. Martina Švehlová Juríková - EXTRAS
916 42 Moravské Lieskové 283

Kmeťova 9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (budova DETMAR) 48.759189064832064, 17.83493511168343

+421 910 957 907

extras@extras.sk

Zavolajte, dohodneme sa.